Thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128354

Để thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.

  Phần bên phải của cửa sổ sẽ hiển thị các cấu hình báo cáo và lưu trữ.

 3. Trong mục Thông báo, nhấn nút Cấu hình.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Thông báo.

  Các thành phần và tác vụ của Kaspersky Endpoint Security được hiển thị ở phần bên trái của cửa sổ. Phần bên phải của cửa sổ liệt kê các sự kiện được tạo cho thành phần hoặc tác vụ được chọn.

 4. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn thành phần hoặc tác vụ mà bạn muốn thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện.
 5. Chọn hộp kiểm đối diện các sự kiện liên quan trong các cột Lưu báo cáo nội bộ và Lưu báo cáo vào mục sự kiện của Windows.

  Các sự kiện có hộp kiểm được chọn trong cột Lưu báo cáo nội bộ sẽ được hiển thị trong Nhật ký ứng dụng và dịch vụ trong mục Nhật ký Sự kiện của Kaspersky. Các sự kiện có hộp kiểm được chọn trong cột Lưu báo cáo vào mục sự kiện của Windows sẽ được hiển thị trong Nhật ký Windows và trong mục Ứng dụng. Để mở nhật ký sự kiện, nhấn StartControl PanelAdministrationEvent Viewer.

 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.