Thay đổi hành động xử lý các email bị nhiễm

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 129850

Để thay đổi hành động xử lý các email bị nhiễm:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Hành động khi phát hiện nguy hiểm, chọn hành động mà Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện khi phát hiện một email bị nhiễm:
  • Lựa chọn hành động tự động.
  • Thực hiện hành động: Khử mã độc. Xóa nếu khử mã độc không thành công.
  • Thực hiện hành động: Khử mã độc.
  • Thực hiện hành động: Gỡ bỏ.
  • Thực hiện hành động: Ngăn chặn.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.