Thông tin về Chống virus cho tin nhắn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 129859

Chống virus cho tin nhắn sẽ quét lưu lượng của các trình khách nhắn tin nhanh (còn được gọi là các ứng dụng nhắn tin nhanh).

Chống virus cho tin nhắn sẽ không quét các tin nhắn được truyền qua những kênh được mã hóa.

Các tin nhắn được gửi qua ứng dụng nhắn tin nhanh có thể chứa các mối đe dọa bảo mật sau đây:

  • Các URL tìm cách tải về một chương trình độc hại lên máy tính
  • Các URL đến những chương trình độc hại và website mà kẻ xâm nhập sử dụng để tấn công lừa đảo

    Mục tiêu của các cuộc tấn công lừa đảo là đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng, ví dụ như số thẻ ngân hàng, thông tin hộ chiếu, mật khẩu cho các hệ thống thanh toán ngân hàng và các dịch vụ trực tuyến khác (ví dụ như các website mạng xã hội hoặc tài khoản email).

Các tập tin có thể được truyền tải thông qua ứng dụng nhắn tin nhanh. Khi người dùng cố gắng lưu lại các tập tin đó, các tập tin sẽ được quét bởi thành phần Chống virus cho tập tin.

Chống virus cho tin nhắn sẽ theo dõi mọi tin nhắn được người dùng gửi hoặc nhận thông qua ứng dụng nhắn tin nhanh và quét nó để phát hiện các liên kết có thể đe dọa sự bảo mật của máy tính:

  • Nếu không có URL nguy hiểm nào được phát hiện trong tin nhắn, nó sẽ được chuyển đến người dùng.
  • Nếu có các liên kết nguy hiểm trong tin nhắn, Chống virus cho tin nhắn sẽ thay thế tin nhắn này với thông tin về mối đe dọa trong cửa sổ nhắn tin của ứng dụng nhắn tin nhanh đang hoạt động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.