Quản lý các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130535

Phần này chứa thông tin về việc sử dụng Kaspersky Security Center để thiết lập các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động, và cung cấp các khuyến nghị về việc sử dụng Kiểm soát ứng dụng khởi động một cách tối ưu.

Trong mục này:

Thu thập thông tin về các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng

Tạo hạng mục ứng dụng

Tạo các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center

Thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.