Tạo hạng mục ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130537

Để có thể tạo các quy tắc một cách tiện lợi hơn, bạn có thể tạo các hạng mục ứng dụng và sử dụng chúng khi tạo các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động.

Bạn nên tạo một hạng mục "Ứng dụng làm việc" bao gồm các nhóm ứng dụng tiêu chuẩn được sử dụng tại công ty. Nếu các nhóm người dùng khác nhau sử dụng các nhóm ứng dụng khác nhau trong công việc của họ, một hạng mục ứng dụng riêng cũng có thể được tạo cho mỗi nhóm người dùng.

Để tạo một hạng mục ứng dụng:

  1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
  2. Trong cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thư mục Bổ sungQuản lý ứng dụngHạng mục ứng dụng.
  3. Nhấn nút Tạo hạng mục trong không gian làm việc.

    Trình hướng dẫn tạo hạng mục người dùng sẽ được bắt đầu.

  4. Làm theo chỉ dẫn của trình hướng dẫn tạo hạng mục người dùng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.