Tạo các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130538

Để tạo một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 7. Nhấn vào nút Thêm.

  Cửa sổ Quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được mở ra.

 8. Trong danh sách thả xuống Danh mục, chọn hạng mục ứng dụng được tạo mà dựa vào đó bạn muốn tạo một quy tắc.
 9. Quy định danh sách người dùng và / hoặc nhóm người dùng mà bạn muốn thiết lập quyền khởi động ứng dụng từ hạng mục được chọn. Để làm điều này, trong bảng Quan trọng và quyền của họ, nhấn nút Thêm.

  Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra. Cửa sổ này cho phép bạn lựa chọn người dùng và / hoặc nhóm người dùng.

 10. Trong bảng Quan trọng và quyền của họ:
  • Nếu bạn muốn cho phép người dùng và / hoặc nhóm người dùng khởi động các ứng dụng thuộc hạng mục được chọn, chọn hộp kiểm Cho phép đối diện những người dùng đó.
  • Nếu bạn muốn chặn người dùng và / hoặc nhóm người dùng khỏi việc khởi động các ứng dụng thuộc hạng mục được chọn, chọn hộp kiểm Ngăn chặn đối diện những người dùng đó.
 11. Chọn hộp kiểm Từ chối người sử dụng khác nếu bạn muốn tất cả người dùng không có tên trong cột Quan trọng và không thuộc nhóm người dùng được quy định trong cột Quan trọng bị chặn khỏi việc khởi động các ứng dụng thuộc hạng mục được chọn.
 12. Nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security coi các ứng dụng thuộc hạng mục được quy định trong quy tắc là các trình cập nhật được tin tưởng, được phép khởi động các ứng dụng khác không có quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động, chọn hộp kiểm Những cập nhật tin tưởng.
 13. Nhấn OK.
 14. Trong mục Kiểm soát ứng dụng khởi động của cửa sổ thuộc tính chính sách, nhấn nút Áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.