Thay đổi thuật toán mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130874

Thuật toán mã hóa được sử dụng bởi Kaspersky Endpoint Security để mã hóa dữ liệu tùy thuộc vào thư viện mã hóa được bao gồm trong gói phân phối.

Để thay đổi thuật toán mã hóa:

  1. Giải mã các đối tượng được Kaspersky Endpoint Security mã hóa trước khi bắt đầu thay đổi thuật toán mã hóa.

    Sau khi thuật toán mã hóa đã được thay đổi, các đối tượng được mã hóa từ trước sẽ không thể được sử dụng.

  2. Gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security.
  3. Cài đặt Kaspersky Endpoint Security từ gói phân phối chứa các thư viện mã hóa cho các phiên bản bit khác nhau.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.