Tạo tập tin thực thi của Tiện ích Khôi phục

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130941

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Để tạo tập tin thực thi của Tiện ích Khôi phục:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút <SP2>main_support ở góc dưới trái của cửa sổ chính của ứng dụng để mở cửa sổ Hỗ trợ.
 3. Trong cửa sổ Hỗ trợ, nhấn nút Khôi phục thiết bị mã hóa.

  Tiện ích Khôi phục thiết bị được mã hóa sẽ được bắt đầu.

 4. Nhấn nút Tạo tiện ích khôi phục độc lập trong cửa sổ Tiện ích Khôi phục.

  Cửa sổ Tạo tiện ích khôi phục độc lập sẽ được mở ra.

 5. Trong cửa sổ Lưu vào, nhập thủ công đường dẫn đến thư mục để lưu tập tin thực thi của Tiện ích Khôi phục, hoặc nhấn nút Duyệt.
 6. Nhấn OK trong cửa sổ Tạo tiện ích khôi phục độc lập.

  Tập tin thực thi của Tiện ích Khôi phục (fdert.exe) sẽ được lưu trong thư mục được chọn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.