Thông tin về việc sử dụng một mật khẩu tạm thời

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131249

Khi làm việc trên các máy khách được quản lý bởi một chính sách Kaspersky Security Center, người dùng có thể sẽ cần thực hiện các hoạt động với Kaspersky Endpoint Security được bảo vệ bởi mật khẩu ở cấp độ chính sách. Khi mật khẩu bảo vệ được bật, chỉ quản trị viên Kaspersky Security Center mới có thể thực hiện hoạt động được quy định trong phạm vi mật khẩu. Tuy nhiên, nếu kết nối với Kaspersky Security Center đã bị mất (ví dụ như khi người dùng ở ngoài mạng doanh nghiệp), các chức năng để làm việc với giao diện cục bộ của Kaspersky Security Center sẽ bị giới hạn.

Để cho phép người dùng thực hiện các hoạt động cần thiết mà không cung cấp cho họ mật khẩu được đặt trong cấu hình chính sách, quản trị viên Kaspersky Security Center có thể tạo một mật khẩu tạm thời. Một mật khẩu tạm thời có thời hạn hiệu lực giới hạn và phạm vi hành động giới hạn. Sau khi người dùng nhập mật khẩu tạm thời vào giao diện cục bộ của ứng dụng, các hoạt động được cho phép bởi quản trị viên Kaspersky Security Center sẽ có thể được thực hiện.

Khi mật khẩu tạm thời hết hạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ tiếp tục vận hành theo cấu hình của chính sách Kaspersky Security Center. Các hoạt động được bảo vệ bởi mật khẩu ở cấp độ chính sách sẽ không thể được thực hiện bởi người dùng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.