Thay đổi cấp độ bảo mật lưu lượng web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133738

Để bảo vệ dữ liệu được nhận và truyền tải thông qua các giao thức HTTP và FTP, Chống virus cho web sẽ áp dụng nhiều nhóm cấu hình khác nhau. Các nhóm cấu hình này được gọi là cấp độ bảo mật lưu lượng web. Có 3 cấp độ bảo mật lưu lượng web được thiết lập sẵn: Cao, Khuyên dùng, và Thấp. Cấp độ bảo mật lưu lượng web Khuyên dùng được coi là cấu hình tối ưu, và được khuyến nghị bởi Kaspersky.

Để thay đổi cấp độ bảo mật lưu lượng web:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho web sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn muốn cài đặt một trong những cấp độ bảo mật lưu lượng web được thiết lập sẵn (Cao, Khuyên dùng, hoặc Thấp), sử dụng thanh trượt để chọn.
  • Nếu bạn muốn thiết lập một cấp độ bảo mật lưu lượng web tùy chỉnh, chọn nút Cấu hình và nhập cấu hình trong cửa sổ Chống virus cho web.

   Khi bạn đã thiết lập một cấp độ bảo mật lưu lượng web tùy chỉnh, tên của cấp độ bảo mật trong mục Mức độ bảo mật sẽ được chuyển thành Tùy chỉnh.

  • Nếu bạn muốn thay đổi cấp độ bảo mật lưu lượng web thành Khuyên dùng, nhấn nút Mặc định.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.