Sửa một quy tắc kiểm soát ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133778

Theo mặc định, cấu hình quy tắc kiểm soát ứng dụng của các ứng dụng thuộc một nhóm ứng dụng hoặc nhóm tin tưởng sẽ kế thừa giá trị của cấu hình quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng. Bạn có thể sửa cấu hình của các quy tắc kiểm soát ứng dụng.

Để thay đổi một quy tắc kiểm soát ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Ứng dụng.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Chọn ứng dụng cần thiết.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Từ menu ngữ cảnh của ứng dụng, chọn Quy tắc ứng dụng.
  • Nhấn nút Bổ sung ở góc phải dưới của thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng.

  Cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để sửa các quy tắc kiểm soát ứng dụng quy định các quyền của ứng dụng trong việc truy cập đến registry hệ điều hành, tập tin người dùng và cấu hình ứng dụng, chọn thẻ Tập tin và hệ thống registry.
  • Để sửa các quy tắc kiểm soát ứng dụng quy định các quyền của ứng dụng trong việc truy cập đến các tiến trình và đối tượng của hệ điều hành, chọn thẻ Quyền.
 7. Ở tài nguyên cần thiết, trong cột của hành động tương ứng, nhấn phải chuột để mở ra menu ngữ cảnh.
 8. Từ menu ngữ cảnh, chọn đề mục cần thiết.
  • Kế thừa
  • Cho phép
  • Ngăn chặn
  • Báo cáo sự kiện
 9. Nhấn OK.
 10. Trong cửa sổ Ứng dụng, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.