Loại trừ các hành động của ứng dụng cụ thể khỏi quy tắc kiểm soát ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133780

Để loại trừ các hành động của ứng dụng cụ thể khỏi quy tắc kiểm soát ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Ứng dụng.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Chọn ứng dụng cần thiết.
 5. Từ menu ngữ cảnh của ứng dụng, chọn Quy tắc ứng dụng.

  Cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng sẽ được mở ra.

 6. Chọn thẻ Loại trừ.
 7. Chọn hộp kiểm cạnh các hành động ứng dụng không cần được giám sát.
 8. Nhấn OK.
 9. Trong cửa sổ Ứng dụng, nhấn OK.
 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.