Bật hoặc tắt Bảo vệ điều khiển từ xa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133798

Cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa nếu cần thiết.

Để bật hoặc tắt cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

    Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để bật cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa, chọn Vô hiệu hóa quản lý bên ngoài các dịch vụ hệ thống.
    • Để tắt cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa, xóa Vô hiệu hóa quản lý bên ngoài các dịch vụ hệ thống.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.