Thông tin về KATA Endpoint Sensor

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134237

KATA Endpoint Sensor là một thành phần của Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Giải pháp này được thiết kế để phát hiện nhanh các mối đe dọa như các cuộc tấn công có mục tiêu.

Thành phần này được cài đặt trên các máy khách. Trên các máy tính này, thành phần này sẽ liên tục giám sát các tiến trình, kết nối mạng hoạt động, và các tập tin được sửa đổi, và chuyển tiếp thông tin này đến Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Chức năng thành phần này có thể được sử dụng trong các hệ điều hành sau:

  • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x86 Edition SP1, Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate x64 Edition SP1
  • Microsoft Windows 8.1 Enterprise x86 Edition, Microsoft Windows 8.1 Enterprise x64 Edition.
  • Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x86 Edition, Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x64 Edition.
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise x64 Edition SP1.
  • Microsoft Windows Server 2012 Standard / Foundation / Essentials x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard / Foundation / Essentials x64 Edition.
  • Microsoft Windows Server 2016

Để biết thêm thông tin về Kaspersky Anti Targeted Attack Platform không có trong tài liệu này, vui lòng tham khảo phần trợ giúp của Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Các kết nối vào máy tính có thành phần KATA Endpoint Sensor phải được cho phép từ chính Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, mà không có máy chủ proxy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.