Thiết lập quét email sử dụng Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134240

Nếu email được quét sử dụng phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook, bạn nên sử dụng Cached Exchange Mode (Chế độ bộ nhớ đệm cho Exchange). Để biết thêm chi tiết về Cached Exchange Mode và các khuyến nghị sử dụng của nó, hãy tham khảo Cơ sở Tri thức của Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179175.aspx.

Để thiết lập chế độ hoạt động của phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook sử dụng Kaspersky Security Center:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập tác vụ quét email.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.
 7. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho thư điện tử sẽ được mở ra.

 8. Trong mục Khả năng kết nối, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Bảo vệ email sẽ được mở ra.

 9. Trong cửa sổ Bảo vệ email:
  • Chọn hộp kiểm Quét khi nhận nếu bạn muốn phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook quét các email đến khi chúng vào hộp thư.
  • Chọn hộp kiểm Quét khi đọc nếu bạn muốn phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook quét các email đến khi người sử dụng đọc chúng.
  • Chọn hộp kiểm Quét khi gửi nếu bạn muốn phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook quét các email đi khi chúng được gửi.
 10. Trong cửa sổ Bảo vệ email, nhấn OK.
 11. Trong cửa sổ Chống virus cho thư điện tử, nhấn OK.
 12. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.