Áp dụng một mật khẩu tạm thời trong giao diện Kaspersky Endpoint Security

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134748

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Để áp dụng một mật khẩu tạm thời:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

    Cấu hình của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Trong mục Mật khẩu bảo vệ, nhấn nút Mật khẩu tạm thời.

    Cửa sổ Mật khẩu tạm thời sẽ được mở ra.

  4. Chọn hộp kiểm Bật mật khẩu tạm thời.
  5. Trong trường nhập liệu, nhập mật khẩu được nhận từ quản trị viên Kaspersky Security Center.
  6. Nhấn OK để lưu lại các thay đổi.

Sau khi mật khẩu tạm thời đã được áp dụng, các hoạt động được quy định bởi quản trị viên Kaspersky Security Center sẽ có thể được thực hiện. Cửa sổ Mật khẩu tạm thời sẽ hiển thị ngày hết hạn của mật khẩu tạm thời và các hoạt động được cho phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.