Thông tin về Ngăn chặn tấn công mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 135511

Ngăn chặn tấn công mạng sẽ quét lưu lượng mạng vào để phát hiện các hoạt động tương tự với các cuộc tấn công mạng. Khi phát hiện một nỗ lực tấn công mạng nhắm vào máy tính của bạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn hoạt động mạng từ máy tính tấn công. Khi đó, màn hình của bạn sẽ hiển thị một cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng đã xảy ra, và hiển thị thông tin về máy tính tấn công.

Lưu lượng mạng từ máy tính tấn công sẽ bị chặn trong một giờ. Bạn có thể sửa cấu hình được sử dụng để chặn một máy tính tấn công.

Mô tả về các hình thức tấn công mạng đã biết và các cách để chống lại chúng được cung cấp trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Endpoint Security. Danh sách các cuộc tấn công mạng được thành phần Ngăn chặn tấn công mạng phát hiện sẽ được cập nhật trong bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.