Chọn loại tập tin cần quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 137012

Bạn có thể sử dụng hai phương thức để chọn loại tập tin cần quét:

 • Trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng
 • Từ cửa sổ cấu hình ứng dụng.

  Phương thức này chỉ khả dụng cho các tác vụ Quét toàn bộ và Quét khu vực quan trọng. Các loại tập tin cần quét cho tác vụ Quét tùy chỉnh chỉ có thể được chọn trên thẻ Bảo vệ và kiểm soát.

Để chọn loại tập tin cần quét trên thẻ Bảo vệ và kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Tác vụ.

  Mục Tác vụ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh của dòng chứa tên tác vụ và chọn Thiết lập.

  Một cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn sẽ được mở ra.

 5. Trong cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn, chọn thẻ Phạm vi.
 6. Trong mục Loại tập tin, quy định loại tập tin mà bạn muốn quét khi chạy tác vụ quét được chọn:
  • Nếu bạn muốn quét tất cả các tập tin, chọn Tất cả các tập tin.
  • Nếu bạn muốn quét các tập tin có định dạng dễ bị nhiễm virus nhất, hãy chọn Quét các tập tin theo phần định dạng.
  • Nếu bạn muốn quét các tập tin có phần mở rộng dễ bị nhiễm virus nhất, hãy chọn Quét các tập tin theo phần mở rộng.

  Khi chọn loại tập tin để quét, hãy cân nhắc các thông tin sau:

  • Có một số định dạng tập tin (ví dụ như TXT) mà khả năng xâm nhập và kích hoạt mã độc trên đó là rất thấp. Mặt khác, cũng có những tập tin chứa hoặc có thể chứa các mã thực thi (ví dụ như .exe, .dll và .doc). Nguy cơ xâm nhập và kích hoạt mã độc trên các tập tin này là cao.
  • Một kẻ xâm nhập có thể gửi một virus hoặc một chương trình độc hại khác đến máy tính của bạn trong một tập tin thực thi đã được đổi tên để chứa phần mở rộng .txt. Nếu bạn chọn quét tập tin theo phần mở rộng, ứng dụng sẽ bỏ qua tập tin này trong quá trình quét. Nếu chọn quét tập tin theo định dạng, Chống virus cho tập tin sẽ phân tích đầu mục tập tin bất kể phần mở rộng là gì. Nếu phân tích này cho thấy tập tin có định dạng EXE, ứng dụng sẽ quét nó.
 7. Trong cửa sổ chứa tên của tác vụ quét, nhấn nút OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Để chọn loại tập tin cần quét từ cửa sổ thiết lập ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con với tên của tác vụ quét cần thiết: Quét toàn bộ, hoặc Quét khu vực quan trọng.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Một cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn, chọn thẻ Phạm vi.
 5. Hoàn thành các bước 5-7 của hướng dẫn trước.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.