Bảo vệ email. Chống virus cho thư điện tử

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34268

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Mục này chứa thông tin về Chống virus cho thư điện tử và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Chống virus cho thư điện tử

Bật và tắt Chống virus cho thư điện tử

Thiết lập Chống virus cho thư điện tử

Quét email trong Microsoft Office Outlook

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.