Quản lý báo cáo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34585

Mục này mô tả cách bạn có thể thiết lập cấu hình báo cáo và quản lý các báo cáo.

Trong mục Trợ giúp này

Nguyên tắc quản lý báo cáo

Thiết lập cấu hình báo cáo

Xem báo cáo

Xem thông tin sự kiện trong một báo cáo

Lưu một báo cáo ra tập tin

Xóa nội dung báo cáo

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.