Tự bảo vệ cho Kaspersky Endpoint Security

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34598

Phần này mô tả tính năng tự bảo vệ và cơ cấu bảo vệ điều khiển từ xa của Kaspersky Endpoint Security, đồng thời hướng dẫn cách để thiết lập cấu hình của các cơ cấu này.

Trong mục này:

Thông tin về Tự bảo vệ của Kaspersky Endpoint Security

Bật hoặc tắt Tự bảo vệ

Bật hoặc tắt Bảo vệ điều khiển từ xa

Hỗ trợ các ứng dụng quản trị từ xa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.