Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44850

Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu của Kaspersky Endpoint Security sẽ được bắt đầu khi kết thúc thủ tục cài đặt ứng dụng. Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu cho phép bạn kích hoạt ứng dụng và thu thập thông tin về các ứng dụng được bao gồm trong hệ điều hành. Các ứng dụng này sẽ được bổ sung vào danh sách các ứng dụng được tin tưởng mà hành động của chúng trong hệ điều hành sẽ không bị bất kỳ hạn chế nào.

Giao diện của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu bao gồm nhiều trang (bước) theo trình tự. Bạn có thể điều hướng giữa các trang của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu bằng cách sử dụng các nút Quay lại và Tiếp theo. Để hoàn tất thủ tục của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Chấm dứt. Để dừng thủ tục Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu ở bất cứ giai đoạn nào, nhấn nút Hủy bỏ.

Nếu Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu bị gián đoạn vì một lý do nào đó, các cấu hình đã được quy định sẽ không được lưu lại. Lần kế tiếp bạn cố gắng sử dụng ứng dụng, Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu sẽ được bắt đầu một lần nữa, và bạn sẽ phải thiết lập cấu hình từ đầu.

Trong mục này:

Kích hoạt ứng dụng

Kích hoạt với một mã kích hoạt

Kích hoạt với một tập tin khóa

Chọn các chức năng để kích hoạt

Hoàn thành kích hoạt

Phân tích hệ điều hành

Hoàn tất thiết lập ban đầu cho ứng dụng

Tuyên bố Kaspersky Security Network

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.