Thông tin về Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 45193

Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng ngăn chặn các ứng dụng khỏi việc thực hiện các hành động có thể gây nguy hiểm cho hệ điều hành và đảm bảo kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên hệ điều hành cũng như dữ liệu danh tính.

Thành phần này kiểm soát hoạt động của các ứng dụng, bao gồm quyền truy cập của chúng đến tài nguyên được bảo vệ (ví dụ như các tập tin và thư mục, khóa registry) bằng các quy tắc kiểm soát ứng dụng. Quy tắc quản lý ứng dụng là một nhóm các hạn chế được áp dụng cho nhiều hành động khác nhau của ứng dụng trong hệ điều hành và cho các quyền truy cập tài nguyên máy tính.

Hoạt động mạng của các ứng dụng sẽ bị giám sát bởi thành phần Tường lửa.

Khi một ứng dụng được khởi động lần đầu tiên, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ quét ứng dụng đó và đặt nó vào một nhóm tin tưởng. Một nhóm tin tưởng quy định các quy tắc kiểm soát ứng dụng được Kaspersky Endpoint Security áp dụng khi kiểm soát hoạt động của các ứng dụng trong nhóm đó.

Chúng tôi khuyến nghị bạn tham gia Kaspersky Security Network để Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng có thể hoạt động hiệu quả hơn. Dữ liệu được nhận thông qua Kaspersky Security Network sẽ cho phép bạn xếp các ứng dụng vào các nhóm một cách chính xác hơn nữa và áp dụng các quy tắc kiểm soát ứng dụng tối ưu.

Lần tiếp theo ứng dụng được khởi chạy, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ xác minh tính toàn vẹn của ứng dụng. Nếu ứng dụng không thay đổi, thành phần sẽ áp dụng các quy tắc kiểm soát ứng dụng hiện tại cho nó. Nếu ứng dụng đã được thay đổi, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ quét lại nó như khi nó được khởi động lần đầu tiên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.