Quản lý các tác vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 46308

Phần này mô tả cách quản lý tác vụ cho Kaspersky Endpoint Security. Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc quản lý tác vụ thông qua Kaspersky Security Center.

Trong mục này:

Thông tin về các tác vụ cho Kaspersky Endpoint Security

Thiết lập chế độ quản lý tác vụ

Tạo một tác vụ cục bộ

Tạo một tác vụ nhóm

Tạo một tác vụ để lựa chọn thiết bị

Bắt đầu, dừng, tạm ngưng và khôi phục một tác vụ

Sửa cấu hình tác vụ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.