Sửa đổi một quy tắc truy cập thiết bị

14 Tháng Hai, 2024

ID 123282

Một quy tắc truy cập thiết bị là một nhóm thiết lập quyết định cách người dùng có thể truy cập các thiết bị được lắp vào hoặc kết nối với máy tính. Các thiết lập này bao gồm quyền truy cập một thiết bị cụ thể, lịch truy cập và quyền đọc hoặc ghi. Bạn không thể thêm một thiết bị nằm ngoài phân loại của Kiểm soát thiết bị. Quyền truy cập đến các thiết bị đó được cho phép đối với tất cả người dùng.

Để sửa đổi một quy tắc truy cập thiết bị:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thiết bị.
 3. Trong mục Thiết lập truy cập, hãy nhấn nút Các thiết bị và mạng Wi-Fi.

  Cửa sổ được mở sẽ hiển thị các quy tắc truy cập cho tất cả các thiết bị được thêm vào danh mục thành phần Kiểm soát thiết bị.

  Cửa sổ để cấu hình quyền truy cập vào thiết bị. Người dùng có thể cấu hình quyền truy cập vào thiết bị và đặt các tham số truy cập bổ sung như lịch truy cập.

  Các loại thiết bị trong thành phần Kiểm soát thiết bị

 4. Trong mục Truy cập đến các Thiết bị lưu trữ, hãy chọn quy tắc truy cập mà bạn muốn chỉnh sửa. Mục này chứa các thiết bị có hệ thống tập tin mà bạn có thể cấu hình thiết lập truy cập bổ sung. Theo mặc định, một quy tắc truy cập thiết bị cho phép tất cả người dùng quyền truy cập toàn diện vào loại thiết bị được quy định vào bất cứ thời điểm nào.
  1. Trong cột Truy cập, hãy chọn tùy chọn truy cập thiết bị thích hợp:
   • Cho phép.
   • Chặn.
   • Tùy thuộc vào bus kết nối.

    Để chặn hoặc cho phép truy cập vào một thiết bị, hãy cấu hình quyền truy cập vào bus kết nối.

   • Bởi quy tắc.

    Tùy chọn này cho phép bạn cấu hình quyền người dùng, quyền và lịch truy cập thiết bị.

  2. Trong mục Các quyền của người dùng, hãy nhấn nút Thêm.

   Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ để thêm quy tắc truy cập thiết bị mới.

  Cửa sổ cấu hình quy tắc Kiểm soát thiết bị. Người dùng có thể gán mức độ ưu tiên của quy tắc, thêm người dùng vào quy tắc và đặt lịch quy tắc.

  Thiết lập quy tắc Kiểm soát thiết bị

  1. Gán một cấp ưu tiên cho quy tắc. Một quy tắc bao gồm các thuộc tính sau: tài khoản người dùng, lịch, quyền (đọc/ghi) và mức ưu tiên.

   Một quy tắc có một mức ưu tiên cụ thể. Nếu một người dùng đã được thêm vào nhiều nhóm, Kaspersky Endpoint Security sẽ điều chỉnh quyền truy cập của thiết bị dựa trên quy tắc có mức ưu tiên cao nhất. Kaspersky Endpoint Security cho phép gán mức độ ưu tiên từ 0 đến 10.000. Giá trị này càng cao thì mức độ ưu tiên càng cao. Nói cách khác, nhập giá trị 0 có nghĩa là mức độ ưu tiên thấp nhất.

   Ví dụ: bạn có thể cấp quyền chỉ đọc cho nhóm Mọi người và cấp quyền đọc/ghi cho nhóm quản trị viên. Để làm như vậy, hãy gán mức ưu tiên bằng 1 cho nhóm quản trị viên và gán mức ưu tiên bằng 0 cho nhóm Mọi người.

   Một quy tắc chặn được ưu tiên hơn một quy tắc cho phép. Nói cách khác, nếu một người dùng đã được thêm vào nhiều nhóm và mức ưu tiên của tất cả các quy tắc đều bằng nhau, Kaspersky Endpoint Security sẽ điều chỉnh quyền truy cập của thiết bị dựa trên bất kỳ quy tắc chặn nào hiện có.

  2. Đặt trạng thái Đã bật cho quy tắc truy cập thiết bị.
  3. Cấu hình quyền truy cập thiết bị của người dùng: đọc và/hoặc ghi.
  4. Tạo danh sách người dùng từ Active Directory.
  5. Cấu hình lịch truy cập thiết bị cho người dùng.
  6. Nhấn vào Thêm.
 5. Trong mục Truy cập đến các Thiết bị bên ngoài, hãy chọn quy tắc và cấu hình quyền truy cập: Cho phép, Chặn hoặc Tùy thuộc vào bus kết nối. Nếu cần, cấu quyền truy cập vào bus kết nối.
 6. Trong mục Truy cập vào các mạng Wi-Fi, hãy nhấn liên kết Wi-Fi và cấu hình quyền truy cập: Cho phép, Chặn hoặc Chặn với ngoại lệ. Nếu cần, hãy thêm các mạng Wi-Fi vào danh sách được tin tưởng.

  Một cửa sổ chứa danh sách các mạng Wi-Fi. Người dùng có thể cấu hình quyền truy cập tất cả các mạng Wi-Fi và thêm các mạng Wi-Fi được tin tưởng.

  Thiết lập truy cập Wi-Fi

 7. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.