Bật Bảo vệ bằng mật khẩu

14 Tháng Hai, 2024

ID 123303

Bảo vệ bằng mật khẩu cho phép bạn hạn chế quyền truy cập của người dùng đến Kaspersky Endpoint Security theo các quyền truy cập được cấp cho họ (ví dụ, quyền thoát ứng dụng).

Cách bật Bảo vệ bằng mật khẩu trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách bật Bảo vệ bằng mật khẩu trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách bật Bảo vệ bằng mật khẩu trong giao diện ứng dụng

Khi bảo vệ bằng mật khẩu được bật, ứng dụng sẽ giới hạn quyền truy cập của người dùng đến Kaspersky Endpoint Security ở các quyền được cấp cho nhóm Mọi người. Bạn chỉ có thể thực hiện các hành động bị chặn cho nhóm Mọi người nếu bạn sử dụng tài khoản KLAdmin, một tài khoản khác được cấp quyền truy cập cần thiết, hoặc nếu bạn nhập một mật khẩu tạm thời.

Bạn chỉ có thể tắt Bảo vệ bằng mật khẩu nếu bạn đăng nhập là KLAdmin. Bạn không thể tắt bảo vệ bằng mật khẩu nếu bạn đang sử dụng một tài khoản người dùng khác hoặc một mật khẩu tạm thời.

Trong quá trình kiểm tra mật khẩu, bạn có thể chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu cho phiên làm việc hiện tại. Trong trường hợp này, Kaspersky Endpoint Security sẽ không hỏi mật khẩu khi một người dùng cố gắng thực hiện một hành động được bảo vệ bằng mật khẩu khác trong suốt thời gian của phiên làm việc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.