Chỉnh sửa văn bản trợ giúp Authentication Agent

14 Tháng Hai, 2024

ID 123495

Trước khi sửa các thông điệp trợ giúp của Authentication Agent, hãy xem lại danh sách các ký tự được hỗ trợ trong môi trường tiền khởi động (xem bên dưới).

Để sửa thông điệp trợ giúp của Authentication Agent:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây bảng điều khiển, hãy chọn Policies.
 3. Chọn chính sách cần thiết và nhấn đúp để mở các thuộc tính chính sách.
 4. Trong cửa sổ chính sách, hãy chọn Mã hóa dữ liệuThiết lập mã hóa chung.
 5. Trong mục Mẫu, hãy nhấn nút Trợ giúp.
 6. Trong cửa sổ mở ra, hãy thực hiện như sau:
  • Chọn thẻ Chứng thực để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi dữ liệu xác thực tài khoản đang được nhập.
  • Chọn thẻ Thay đổi mật khẩu để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi mật khẩu cho tài khoản Authentication Agent đang được thay đổi.
  • Chọn thẻ Phục hồi mật khẩu để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi mật khẩu cho tài khoản Authentication Agent đang được khôi phục.
 7. Sửa thông điệp trợ giúp.

  Nếu bạn muốn khôi phục văn bản gốc, nhấn nút Theo mặc định.

  Bạn có thể nhập văn bản trợ giúp chứa 16 dòng hoặc ngắn hơn. Độ dài tối đa của một dòng là 64 ký tự.

 8. Lưu các thay đổi của bạn.

Hỗ trợ hạn chế cho các ký tự trong thông điệp trợ giúp của Authentication Agent

Trong một môi trường tiền khởi động, các ký tự Unicode sau được hỗ trợ:

 • Ký tự alphabet Latinh cơ bản (0000 - 007F)
 • Ký tự Latin-1 Bổ sung (0080 - 00FF)
 • Latin-A Mở rộng (0100 - 017F)
 • Latin-B Mở rộng (0180 - 024F)
 • Các ký tự ID mở rộng không kết hợp (02B0 - 02FF)
 • Các bộ dấu kết hợp (0300 - 036F)
 • Bảng alphabet Hy Lạp và Coptic (0370 - 03FF)
 • Cyrillic (0400 - 04FF)
 • Do Thái (0590 - 05FF)
 • Chữ Ả Rập (0600 - 06FF)
 • Latinh mở rộng bổ sung (1E00 - 1EFF)
 • Dấu câu (2000 - 206F)
 • Biểu tượng tiền tệ (20A0 - 20CF)
 • Biểu tượng giống chữ cái (2100 - 214F)
 • Hình học (25A0 - 25FF)
 • Dạng trình bày của Kịch bản Ả Rập B (FE70 - FEFF)

Các ký tự không được quy định trong danh sách này đều không được hỗ trợ trong môi trường tiền khởi động. Bạn không nên sử dụng các ký tự đó trong thông điệp trợ giúp của Authentication Agent.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.