Tự động tạm ngưng Bảo vệ mối đe dọa tập tin

14 Tháng Hai, 2024

ID 123514

Bạn có thể cấu hình Bảo vệ mối đe dọa tập tin để tự động tạm ngưng tại một thời điểm cụ thể, hoặc khi làm việc với các ứng dụng cụ thể.

Bảo vệ mối đe dọa tập tin chỉ nên được tạm ngưng trong trường hợp bất khả kháng khi nó xung đột với một số ứng dụng. Nếu có bất kỳ xung đột nào phát sinh khi một thành phần đang chạy, bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky. Các chuyên gia hỗ trợ sẽ giúp bạn thiết lập Bảo vệ mối đe dọa tập tin để chạy cùng với các ứng dụng khác trên máy tính của bạn.

Để cấu hình tự động tạm ngưng Bảo vệ mối đe dọa tập tin:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuBảo vệ mối đe dọa tập tin.
 3. Nhấn vào Thiết lập nâng cao.
 4. Trong mục Tạm dừng Bảo vệ mối đe dọa tập tin, hãy nhấn liên kết Tạm dừng Bảo vệ mối đe dọa tập tin.
 5. Trong cửa sổ mở ra, hãy cấu hình thiết lập để tạm dừng Bảo vệ mối đe dọa tập tin:
  1. Cấu hình lịch tự động tạm dừng Bảo vệ mối đe dọa tập tin.
  2. Tạo một danh sách các ứng dụng có hoạt động khiến thành phần Bảo vệ mối đe dọa tập tin tạm dừng các hoạt động.
 6. Lưu các thay đổi của bạn.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.