Chỉnh sửa phạm vi quét

14 Tháng Hai, 2024

ID 123515

Phạm vi quét là danh sách các đường dẫn đến các thư mục và đường dẫn mà Kaspersky Endpoint Security quét khi thực thi tác vụ. Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các biến môi trường và ký tự * cùng ? khi nhập tên đại diện.

Để chỉnh sửa phạm vi quét, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tác vụ Quét tùy chỉnh. Các chuyên gia của Kaspersky khuyên bạn không nên thay đổi phạm vi quét của tác vụ Quét toàn bộ và Quét khu vực quan trọng.

Kaspersky Endpoint Security có các đối tượng được định nghĩa trước sau đây là một phần của phạm vi quét:

 • Email của tôi.

  Các tập tin liên quan đến ứng dụng thư điện tử Outlook: tập tin dữ liệu (PST), tập tin dữ liệu ngoại tuyến (OST).

 • Bộ nhớ hệ thống.
 • Các đối tượng khởi động.

  Bộ nhớ bị chiếm dụng các tiến trình và tập tin thực thi ứng dụng được chạy khi khởi động hệ thống.

 • Các sector khởi động của ổ đĩa.

  Các sector khởi động của ổ đĩa cứng và ổ đĩa di động.

 • Sao lưu hệ thống.

  Nội dung của thư mục Thông tin ổ đĩa hệ thống.

 • Tất cả các thiết bị lắp ngoài.
 • Tất cả các ổ đĩa cứng.
 • Tất cả ổ đĩa mạng.

  Bạn nên tạo một tác vụ quét riêng để quét ổ đĩa mạng hoặc thư mục dùng chung. Trong thiết lập của tác vụ Quét phần mềm độc hại, hãy chỉ định người dùng có quyền ghi vào ổ đĩa này; đây là điều cần thiết để giảm thiểu các mối đe dọa được phát hiện. Nếu máy chủ đặt ổ đĩa mạng có công cụ bảo mật riêng thì không chạy tác vụ quét cho ổ đĩa đó. Nhờ vậy, bạn có thể tránh việc kiểm tra đối tượng hai lần và tăng hiệu năng của máy chủ.

Để loại trừ các thư mục hoặc tập tin khỏi phạm vi quét, hãy thêm thư mục hoặc tập tin vào khu vực tin tưởng.

Cách chỉnh sửa phạm vi quét trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách chỉnh sửa phạm vi quét trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách chỉnh sửa phạm vi quét trong giao diện ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.