Chạy tác vụ quét được lên lịch

14 Tháng Hai, 2024

ID 123523

Quét toàn bộ máy tính sẽ mất một khoảng thời gian và tài nguyên của máy tính. Bạn nên chọn thời gian tối ưu để chạy quét máy tính để tránh ảnh hưởng xấu đến hiệu năng của các phần mềm khác. Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn cấu hình lịch thông thường để quét máy tính. Đây là điều tiện lợi nếu tổ chức của bạn có lịch trình làm việc. Bạn có thể cấu hình quét máy tính để chạy vào ban đêm hoặc vào cuối tuần. Nếu không thể chạy tác vụ quét vì bất cứ lý do gì (ví dụ, máy tính đang tắt tại thời điểm đó), bạn có thể thiết lập tác vụ bị bỏ qua được tự động bắt đầu ngay khi có thể.

Nếu không thể cấu hình lịch quét tối ưu, Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn quét máy tính khi đáp ứng các điều kiện đặc biệt sau:

 • Sau khi cập nhật cơ sở dữ liệu.

  Kaspersky Endpoint Security chạy quét máy tính với cơ sở dữ liệu mã nhận diện được cập nhật.

 • Sau khi ứng dụng khởi động.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ chạy quét máy tính sau khi một khoảng thời gian nhất định trôi qua, sau khi ứng dụng khởi động. Khi khởi động hệ điều hành, nhiều tiến trình đang chạy, do đó sẽ có lợi nếu bạn hoãn chạy tác vụ quét thay vì chạy quét ngay sau khi khởi động Kaspersky Endpoint Security.

 • Wake-on-LAN.

  Kaspersky Endpoint Security chạy quét máy tính theo lịch trình ngay cả khi máy tính đã tắt nguồn. Để làm như vậy, ứng dụng sử dụng tính năng Wake-on-LAN của hệ điều hành. Tính năng Wake-on-LAN cho phép bật nguồn máy tính từ xa bằng cách gửi một tín hiệu đặc biệt qua mạng cục bộ. Để sử dụng tính năng này, bạn phải bật Wake-on-LAN trong thiết lập BIOS.

  Bạn chỉ có thể cấu hình chạy quét bằng Wake-on-LAN cho tác vụ Quét phần mềm độc hại trong Kaspersky Security Center. Bạn không thể bật Wake-on-LAN để quét máy tính trong giao diện ứng dụng.

 • Khi máy tính đang rảnh.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ chạy quét máy tính theo lịch trình khi trình bảo vệ màn hình đang hoạt động hoặc màn hình bị khóa. Nếu người dùng mở khóa máy tính, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạm dừng quét. Điều này có nghĩa là có thể mất vài ngày để ứng dụng hoàn tất quá trình quét toàn bộ máy tính.

Cách cấu hình lịch quét trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách cấu hình lịch quét trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách cấu hình lịch quét trong giao diện ứng dụng

Thiết lập lịch quét

Tham số

Mô tả

Lịch quét

Thủ công. Chế độ chạy trong đó bạn có thể tiến hành quét thủ công tại một thời điểm thuận tiện cho bạn.

Theo lịch. Trong chế độ chạy tác vụ quét này, ứng dụng sẽ chạy tác vụ quét theo lịch mà bạn đã quy định. Nếu chế độ chạy tác vụ quét này được chọn, bạn cũng có thể khởi động tác vụ quét một cách thủ công.

Trì hoãn chạy sau khi ứng dụng khởi động N phút

Hoãn bắt đầu tác vụ quét sau khi ứng dụng khởi động. Khi khởi động hệ điều hành, nhiều tiến trình đang chạy, do đó sẽ có lợi nếu bạn hoãn chạy tác vụ quét thay vì chạy quét ngay sau khi khởi động Kaspersky Endpoint Security.

Chạy các tác vụ bị bỏ qua

Nếu hộp kiểm này được chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ bắt đầu lại tác vụ quét bị bỏ qua ngay khi có thể. Có thể bỏ qua tác vụ quét, ví dụ như nếu máy tính bị tắt vào thời điểm bắt đầu tác vụ quét được lên lịch. Khi hộp kiểm này bị xóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ không chạy các tác vụ quét bị bỏ qua. Thay vào đó, ứng dụng sẽ chạy tác vụ quét kế tiếp dựa theo lịch hiện tại.

Chỉ chạy khi máy tính đang rảnh

Hoãn bắt đầu tác vụ quét khi tài nguyên máy tính đang bận. Kaspersky Endpoint Security sẽ bắt đầu tác vụ quét nếu máy tính bị khóa hoặc nếu trình bảo vệ màn hình được bật. Nếu bạn đã làm gián đoạn việc thực thi tác vụ, chẳng hạn như bằng cách mở khóa máy tính, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động chạy tác vụ, tiếp tục từ thời điểm tác vụ bị gián đoạn.

Use automatically randomized delay for task starts

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Nếu hộp kiểm này được chọn, tác vụ không được chạy đúng theo lịch mà được chạy ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian nhất định, tức là thời gian bắt đầu của tác vụ được dàn trải. Thời gian bắt đầu ngẫu nhiên giúp tránh một số lượng lớn máy tính đồng thời truy cập vào Máy chủ quản trị khi tác vụ được chạy theo lịch.

Dải thời gian bắt đầu ngẫu nhiên được tính toán tự động khi tác vụ được tạo, tùy thuộc vào số lượng máy tính được gán tác vụ. Sau đó, tác vụ luôn được chạy vào thời gian bắt đầu đã được tính toán của tác vụ đó. Tuy nhiên, bất cứ khi nào thiết lập tác vụ được sửa đổi hoặc tác vụ được chạy theo cách thủ công, thời gian bắt đầu được tính toán sẽ thay đổi.

Nếu hộp kiểm này bị xóa, tác vụ được chạy vào đúng thời gian đã lên lịch.

Stop task if it has been running longer than N (min)

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Giới hạn thời gian thực thi tác vụ Sau khoảng thời gian được chỉ định, Kaspersky Endpoint Security sẽ dừng tác vụ. Tác vụ không được đánh dấu là đã hoàn thành. Lần tới Kaspersky Endpoint Security chạy tác vụ thì tác vụ đó sẽ được chạy lại từ đầu và đúng lịch.

Ví dụ như để giảm thời gian thực thi tác vụ, bạn có thể: cấu hình phạm vi quét hoặc tối ưu tác vụ quét.

Activate the device before the task is started through Wake-on-LAN (min)

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Nếu hộp kiểm này được chọn, hệ điều hành của máy tính sẽ có thời gian khởi động trước chỉ định để hoàn thành khởi động trước khi tác vụ được chạy. Thời gian khởi động trước mặc định là 5 phút.

Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn chạy tác vụ trên tất cả các máy tính kể cả máy tính đã tắt nguồn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.