Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm

14 Tháng Hai, 2024

ID 127972

Để đảm bảo Kaspersky Endpoint Security có thể hoạt động đúng cách, máy tính của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Cấu hình tối thiểu:

 • 2 GB không gian đĩa trống trên ổ đĩa cứng;
 • CPU:
  • Máy trạm: 1 GHz;
  • Máy chủ: 1.4 GHz;
  • Hỗ trợ tập lệnh SSE2.
 • RAM:
  • Máy trạm (x86): 1 GB;
  • Máy trạm (x64): 2 GB;
  • Máy chủ: 2 GB;
  • Máy chủ để cài đặt ứng dụng thuộc một phần của Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR): 8 GB.

Máy trạm

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho máy trạm:

 • Windows 7 Home / Professional / Ultimate / Enterprise Service Pack 1 hoặc mới hơn;
 • Windows 8 Professional / Enterprise;
 • Windows 8.1 Professional / Enterprise;
 • Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise / Enterprise multi-session;
 • - Windows 11 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise.

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows 10, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows 11, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Máy chủ

Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ cho các thành phần cốt lõi của ứng dụng trên máy tính chạy hệ điều hành Windows dành cho máy chủ. Bạn có thể sử dụng Kaspersky Endpoint Security cho Windows thay vì Kaspersky Security for Windows Server trên các máy chủ và cụm máy chủ trong tổ chức của bạn (Chế độ cụm). Ứng dụng cũng hỗ trợ Chế độ Core (xem các vấn đề đã biết).

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho máy chủ:

 • Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard (64-bit);

  Microsoft Small Business Server 2011 Standard (64-bit) chỉ được hỗ trợ nếu Service Pack 1 cho Microsoft Windows Server 2008 R2 được cài đặt.

 • Windows MultiPoint Server 2011 (64-bit);
 • Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise / Datacenter Service Pack 1 hoặc mới hơn;
 • Windows Web Server 2008 R2 Service Pack 1 hoặc mới hơn;
 • Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter (bao gồm Chế độ Core);
 • Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter (bao gồm Chế độ Core);
 • Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter (bao gồm Chế độ Core);
 • Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter (bao gồm Chế độ Core);
 • Windows Server 2022 Standard / Datacenter / Datacenter: Azure Edition (bao gồm Chế độ Core).

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows Server 2016 và Microsoft Windows Server 2019, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows Server 2022, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Các hệ điều hành cho máy chủ không được hỗ trợ:

 • Windows Server 2003 Standard / Enterprise / Datacenter SP2 hoặc mới hơn;
 • Windows Server 2003 R2 Foundation / Standard / Enterprise / Datacenter SP2 hoặc mới hơn;
 • Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter SP2 hoặc mới hơn;
 • Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / Datacenter SP2 hoặc mới hơn;
 • Microsoft Small Business Server 2008 Standard / Premium SP2 hoặc mới hơn.

Nền tảng ảo

Các nền tảng ảo được hỗ trợ:

 • VMware Workstation 17.0.2 Pro;
 • VMware ESXi 8.0 Update 2;
 • Microsoft Hyper-V Server 2019;
 • Citrix Virtual Apps và Desktops 7 2308;
 • Citrix Provisioning 2308;
 • Citrix Hypervisor 8.2 (Cumulative Update 1).

Máy chủ đầu cuối

Các loại máy chủ đầu cuối được hỗ trợ:

 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2008 R2 SP1;
 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2012;
 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2012 R2;
 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2016;
 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2019;
 • Microsoft Remote Desktop Services dựa trên Windows Server 2022.

Hỗ trợ Kaspersky Security Center

Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ hoạt động với các phiên bản sau của Kaspersky Security Center:

 • Kaspersky Security Center 13
 • Kaspersky Security Center 13.1
 • Kaspersky Security Center 13.2
 • Kaspersky Security Center 13.2.2
 • Kaspersky Security Center 14
 • Kaspersky Security Center 14.1
 • Kaspersky Security Center 14.2
 • Kaspersky Security Center Linux 14.2
 • Kaspersky Security Center Linux 15
 • Kaspersky Security Center Linux 15.1

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.