Thông tin về mã kích hoạt

14 Tháng Hai, 2024

ID 127994

Mã kích hoạt là một chuỗi duy nhất, bao gồm 20 ký tự chữ cái và chữ số. Bạn nhập mã kích hoạt để thêm khóa giấy phép kích hoạt Kaspersky Endpoint Security. Bạn nhận được mã kích hoạt tại địa chỉ email mà bạn đã chỉ định sau khi mua Kaspersky Endpoint Security.

Để kích hoạt ứng dụng với một mã kích hoạt, bạn cần kết nối Internet để truy cập đến các máy chủ kích hoạt của Kaspersky.

Khi ứng dụng được kích hoạt bằng một mã kích hoạt, khóa hiện hoạt sẽ được thêm. Bạn chỉ có thể thêm khóa dự trữ bằng cách sử dụng mã kích hoạt và bạn không thể thêm bằng cách sử dụng tập tin khóa.

Nếu một mã kích hoạt bị mất sau khi kích hoạt ứng dụng, bạn có thể khôi phục lại mã kích hoạt đó. Bạn có thể cần một mã kích hoạt, chẳng hạn, để đăng ký một tài khoản Kaspersky CompanyAccount. Nếu mã kích hoạt bị mất sau khi kích hoạt ứng dụng, hãy liên hệ với đối tác của Kaspersky mà bạn đã mua giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.