Lọc theo nội dung tài nguyên web

14 Tháng Hai, 2024

ID 128052

Để kiểm soát quyền truy cập theo nội dung tài nguyên web, thành phần Kiểm soát web cung cấp bộ lọc danh mục và bộ lọc loại dữ liệu.

Các website được phân loại theo dịch vụ đám mây của Kaspersky Security Network, phân tích theo hành vi và cơ sở dữ liệu của các website đã biết (đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng). Ví dụ: bạn có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng vào danh mục Mạng xã hội hoặc các danh mục khác.

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng vào trang web theo loại dữ liệu, chẳng hạn như để ẩn hình ảnh. Kaspersky Endpoint Security xác định loại dữ liệu dựa theo định dạng tập tin, không dựa theo phần mở rộng của tập tin. Kiểm soát web phân biệt các loại dữ liệu sau:

  • Video
  • Âm thanh
  • Các tập tin ứng dụng văn phòng
  • Tập tin thực thi
  • Tập tin nén
  • Đồ họa
  • Kịch bản

Kaspersky Endpoint Security không quét các tập tin bên trong tập tin nén. Ví dụ: nếu các tập tin ảnh được đặt trong một tập tin nén thì Kaspersky Endpoint Security sẽ coi đó là dữ liệu Tập tin nén, không phải là Đồ họa.

Quy tắc có thể bao gồm lịch quy tắc và danh sách người dùng áp dụng quy tắc. Ví dụ: bạn có thể chỉ cho phép truy cập các trang web trong giờ làm việc hoặc cho phép truy cập trang web đối với người dùng trong một số nhóm nhất định.

Cách bật bộ lọc nội dung tài nguyên web trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách bật bộ lọc nội dung tài nguyên web trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách bật bộ lọc nội dung tài nguyên web trong giao diện của ứng dụng

Kết quả là quy tắc Kiểm soát web mới sẽ được thêm vào danh sách. Nếu cần, hãy thay đổi mức độ ưu tiên của quy tắc Kiểm soát web. Bạn cũng có thể sử dụng nút bật/tắt để tắt quy tắc truy cập tài nguyên web bất kỳ lúc nào mà không cần xóa quy tắc đó khỏi danh sách.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.