Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát Web

14 Tháng Hai, 2024

ID 128057

Tùy thuộc vào kiểu hành động được quy định trong thuộc tính của các quy tắc Kiểm soát Web, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông điệp về một trong những kiểu hành động sau đây khi người dùng cố gắng truy cập các tài nguyên Internet (ứng dụng sẽ thay thế một trang HTML với một thông điệp phản hồi từ máy chủ HTTP):

 • Thông điệp cảnh báo. Thông điệp này sẽ cảnh báo với người dùng rằng việc truy cập tài nguyên web này là không được khuyến khích và / hoặc vi phạm chính sách bảo mật doanh nghiệp. Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo nếu tùy chọn Cảnh báo được chọn trong thiết lập quy tắc mô tả tài nguyên web này.

  Nếu người dùng tin rằng cảnh báo này là nhầm lẫn, người dùng có thể nhấn vào liên kết trong cảnh báo để gửi một thông điệp được tạo sẵn đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

 • Thông điệp báo cáo việc chặn một tài nguyên web. Kaspersky Endpoint Security hiển thị thông báo để báo rằng một tài nguyên web sẽ bị chặn nếu tùy chọn Chặn được chọn trong thiết lập quy tắc mô tả tài nguyên web này.

  Nếu người dùng tin rằng tài nguyên web này đã bị chặn nhầm, người dùng có thể nhấn vào liên kết trong thông điệp chặn tài nguyên web để gửi một thông điệp được tạo sẵn đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

Các mẫu đặc biệt cũng được cung cấp cho thông điệp cảnh báo, thông điệp rằng một tài nguyên web đã bị chặn, và thông điệp được gửi đến quản trị viên mạng LAN. Bạn có thể sửa nội dung của chúng.

Để thay đổi mẫu thông điệp Kiểm soát Web:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát Web.

  Cửa sổ thiết lập Kiểm soát web.

  Thiết lập Kiểm soát web

 3. Trong mục Mẫu, hãy cấu hình các mẫu cho thông báo Kiểm soát Web:
  • Cảnh báo. Trường nhập liệu này bao gồm một mẫu tin nhắn sẽ được hiển thị nếu một quy tắc cảnh báo về nỗ lực truy cập một tài nguyên web không mong muốn được kích hoạt.
  • Tin nhắn về hoạt động chặn. Trường nhập liệu này chứa mẫu tin nhắn sẽ được hiển thị nếu một quy tắc chặn truy cập đến một tài nguyên web được kích hoạt.
  • Thông điệp đến quản trị viên. Mẫu tin nhắn được gửi đến quản trị viên mạng LAN nếu người dùng cho rằng việc chặn là do nhầm lẫn. Sau khi người dùng yêu cầu cung cấp quyền truy cập, Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi một sự kiện đến Kaspersky Security Center: Thông báo chặn truy cập trang web gửi đến quản trị viên. Phần mô tả sự kiện chứa một thông báo cho quản trị viên với các biến được thay thế. Bạn có thể xem các sự kiện này trong bảng điều khiển Kaspersky Security Center bằng cách sử dụng lựa chọn sự kiện được định sẵn User requests. Nếu tổ chức của bạn chưa triển khai Kaspersky Security Center hoặc không có kết nối với Máy chủ quản trị thì ứng dụng sẽ gửi một thông báo cho quản trị viên tới địa chỉ email được chỉ định.
 4. Lưu các thay đổi của bạn.

Xem thêm:

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát thiết bị

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát ứng dụng

Chỉnh sửa khuôn mẫu tin nhắn Kiểm soát thích ứng sự cố

Sửa mẫu thông điệp truy cập tập tin được mã hóa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.