Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption

14 Tháng Hai, 2024

ID 128090

Nếu người dùng quên mật khẩu để truy cập ổ cứng được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption, bạn cần bắt đầu quy trình khôi phục (Yêu cầu-Phản hồi). Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản dịch vụ để lấy quyền truy cập ổ đĩa cứng nếu tính năng này được bật trong thiết lập mã hóa ổ đĩa.

Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa cứng hệ thống

Việc khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa cứng hệ thống được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption bao gồm các bước sau:

  1. Người dùng thông báo cáo khối yêu cầu cho quản trị viên (xem hình bên dưới).
  2. Quản trị viên nhập các khối yêu cầu vào Kaspersky Security Center, nhận các khối phản hồi và thông báo các khối phản hồi cho người dùng.
  3. Người dùng nhập các khối phản hồi trong giao diện Authentication Agent và nhận quyền truy cập vào ổ đĩa cứng.

    Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa cứng hệ thống được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption

Để bắt đầu quy trình khôi phục, người dùng cần nhấn vào nút Forgot your password trong giao diện Authentication Agent.

Cách nhận khối phản hồi cho ổ đĩa cứng hệ thống được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách nhận khối phản hồi cho ổ đĩa cứng hệ thống được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption trong Bảng điều khiển web

Sau khi hoàn thành quy trình khôi phục, Authentication Agent sẽ nhắc người dùng thay đổi mật khẩu.

Khôi phục quyền truy cập vào ổ cứng không thuộc hệ thống

Việc khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa cứng không thuộc hệ thống được bảo vệ bởi công nghệ Kaspersky Disk Encryption bao gồm các bước sau:

  1. Người dùng gửi cho quản trị viên một tập tin yêu cầu truy cập.
  2. Quản trị viên thêm tập tin yêu cầu truy cập vào Kaspersky Security Center, tạo tập tin khóa truy cập và gửi tập tin đó cho người dùng.
  3. Người dùng thêm tập tin khóa truy cập vào Kaspersky Endpoint Security và nhận quyền truy cập vào ổ đĩa cứng.

Để bắt đầu quy trình khôi phục, người dùng cần cố gắng truy cập vào ổ đĩa cứng. Kết quả là Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo một tập tin yêu cầu truy cập (tập tin có phần mở rộng là KESDC) mà người dùng cần gửi cho quản trị viên, ví dụ như gửi qua email.

Cách lấy tập tin khóa truy cập cho ổ đĩa cứng không thuộc hệ thống được mã hóa trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách lấy tập tin khóa truy cập ổ đĩa cứng không thuộc hệ thống được mã hóa trong Bảng điều khiển web

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.