Xem trạng thái mã hóa

14 Tháng Hai, 2024

ID 128095

Bạn có thể nhìn vào trạng thái để theo dõi quá trình mã hóa dữ liệu. Kaspersky Endpoint Security sẽ gán các trạng thái mã hóa sau:

 • Does not meet the policy; canceled by user. Người dùng đã hủy mã hóa dữ liệu.
 • Does not meet the policy due to an error. Lỗi mã hóa dữ liệu, ví dụ như thiếu giấy phép.
 • Applying the policy. Reboot is required. Quá trình mã hóa dữ liệu đang diễn ra trên máy tính. Khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình mã hóa dữ liệu.
 • No encryption policy specified. Mã hóa dữ liệu bị tắt trong thiết lập chính sách.
 • Not supported. Các thành phần mã hóa dữ liệu không được cài đặt trên máy tính.
 • Applying the policy. Tiến trình mã hóa và / hoặc giải mã dữ liệu đang diễn ra trên máy tính.

Để xem trạng thái mã hóa của dữ liệu máy tính:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây bảng điều khiển, hãy chọn Managed devices.
 3. Trên thẻ Devices trong không gian làm việc, vuốt thanh cuộn sang tận cùng bên phải. Nếu cột Encryption status không được hiển thị, hãy thêm cột này trong thiết lập bảng điều khiển của Kaspersky Security Center.

  Cột Encryption status sẽ hiển thị trạng thái mã hóa của dữ liệu về các máy tính trong nhóm quản trị được chọn. Trạng thái này được tạo dựa trên thông tin về tình trạng mã hóa tập tin trên các ổ đĩa nội bộ của máy tính, và về mã hóa toàn bộ ổ đĩa.

 4. Nếu trạng thái mã hóa dữ liệu cho máy tính là Applying policy thì bạn có thể theo dõi bảng tiến trình mã hóa:
  1. Mở các thuộc tính của máy tính có trạng thái Applying policy bằng cách nhấn đúp vào nó.
  2. Trong cửa sổ thuộc tính máy tính, chọn phần Applications.
  3. Trong danh sách các ứng dụng Kaspersky đã cài đặt trên máy tính, hãy chọn Kaspersky Endpoint Security for Windows.
  4. Nhấn vào Statistics.
  5. Trong mục Encryption of devices bạn có thể thấy tiến trình mã hóa dữ liệu hiện tại dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.