Quản lý ứng dụng trên máy chủ Chế độ Core

14 Tháng Hai, 2024

ID 128140

Máy chủ ở Chế độ Core không có giao diện đồ họa. Do đó, bạn chỉ có thể quản lý ứng dụng từ xa bằng bảng điều khiển Kaspersky Security Center hoặc quản lý cục bộ thông qua dòng lệnh.

Quản lý ứng dụng bằng bảng điều khiển Kaspersky Security Center

Cài đặt ứng dụng bằng bảng điều khiển Kaspersky Security Center cũng giống cài đặt ứng dụng theo cách bình thường. Khi tạo một gói cài đặt, bạn có thể thêm khóa giấy phép để kích hoạt ứng dụng. Bạn có thể sử dụng khóa Kaspersky Endpoint Security cho Windows hoặc khóa Kaspersky Security cho Windows.

Trên máy chủ Chế độ Core, các thành phần ứng dụng sau không khả dụng: Bảo vệ mối đe dọa web, Bảo vệ mối đe dọa thư điện, Kiểm soát web, Phòng chống Tấn công BadUSB, Mã hóa mức độ tập tin (FLE), Kaspersky Disk Encryption (FDE).

Không cần khởi động lại khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security. Chỉ cần khởi động lại nếu bạn đã gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích trước khi cài đặt. Có thể cần khởi động lại khi cập nhật phiên bản ứng dụng. Ứng dụng không thể hiển thị cửa sổ để nhắc người dùng khởi động lại máy chủ. Bạn có thể tìm hiểu về sự cần thiết phải khởi động lại máy chủ trong các báo cáo trong bảng điều khiển Kaspersky Security Center.

Quản lý ứng dụng trên máy chủ Chế độ Core cũng giống việc quản lý trên máy tính. Bạn có thể sử dụng các chính sách và tác vụ để cấu hình ứng dụng.

Việc quản lý ứng dụng trên máy chủ Chế độ Core liên quan đến các lưu ý đặc biệt sau:

  • Máy chủ Chế độ Core không có giao diện đồ họa, do đó Kaspersky Endpoint Security không hiển thị cảnh báo cho người dùng biết rằng cần Khử mã độc nâng cao. Để khử mã độc một mối đe dọa, bạn cần bật công nghệ Khử mã độc nâng cao trong thiết lập của ứng dụng và bật Khử mã độc nâng cao ngay lập tức trong thiết lập tác vụ Quét phần mềm độc hại. Sau đó bạn cần khởi chạy tác vụ Quét phần mềm độc hại.
  • BitLocker Drive Encryption chỉ khả dụng với Mô-đun nền tảng tin tưởng (TPM). Không thể sử dụng mã PIN / mật khẩu để mã hóa vì ứng dụng không thể hiển thị cửa sổ nhắc mật khẩu để xác thực trước khi khởi động. Nếu hệ điều hành đã bật chế độ tương thích với Tiêu chuẩn Xử lý thông tin liên bang (FIPS), hãy kết nối một ổ đĩa di động để lưu khóa mã hóa trước khi bắt đầu mã hóa ổ đĩa.

Quản lý ứng dụng từ dòng lệnh

Khi bạn không thể sử dụng giao diện đồ họa, bạn có thể quản lý Kaspersky Endpoint Security từ dòng lệnh.

Để cài đặt ứng dụng vào máy chủ Chế độ Core, hãy chạy lệnh sau:

setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /s

Để kích hoạt ứng dụng, hãy chạy lệnh sau:

avp.com license /add <mã kích hoạt hoặc tập tin khóa>

Để kiểm tra trạng thái hồ sơ ứng dụng, hãy chạy lệnh sau:

avp.com status

Để xem danh sách các lệnh quản lý ứng dụng, hãy chạy lệnh sau:

avp.com help

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.