Truy vết hoạt động của ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 128166

Truy vết ứng dụng là một bản ghi chi tiết về các hành động được thực thi bởi ứng dụng và thông báo về các sự kiện xảy ra trong quá trình hoạt động của ứng dụng.

Nên thực hiện truy vết ứng dụng dưới sự giám sát của bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky.

Để tạo một tập tin dấu vết ứng dụng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng Hỗ trợ kỹ thuật..
 2. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấn nút Công cụ hỗ trợ.
 3. Sử dụng nút bật/tắt Bật truy vết ứng dụng để bật hoặc tắt truy vết hoạt động của ứng dụng.
 4. Trong danh sách thả xuống Truy vết, hãy chọn một chế độ truy vết ứng dụng:
  • Có giới hạn dung lượng. Lưu dấu vết vào một số tập tin giới hạn với kích cỡ giới hạn và ghi đè lên các tập tin cũ khi kích cỡ tối đa bị vượt quá. Nếu chế độ này được chọn, bạn có thể xác định số lượng tập tin tối đa để luân phiên và dung lượng tối đa cho mỗi tập tin.
  • Không có giới hạn. Lưu một tập tin dấu vết (không có giới hạn kích cỡ).
 5. Trong danh sách thả xuống Mức độ, hãy chọn cấp độ truy vết.

  Bạn nên xác định rõ mức độ truy vết cần thiết với chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật. Nếu không có hướng dẫn từ Hỗ trợ kỹ thuật, hãy đặt mức độ truy vết là Bình thường.

 6. Khởi động lại Kaspersky Endpoint Security.
 7. Để dừng truy vết tiến trình, hãy quay lại cửa sổ Công cụ hỗ trợ và tắt truy vết.

Bạn cũng có thể sử dụng tập tin dấu vết khi cài đặt ứng dụng từ dòng lệnh, bao gồm bằng cách sử dụng tập tin setup.ini.

Kết quả là tập tin dấu vết hoạt động của ứng dụng sẽ được tạo trong thư mục %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.16\Traces. Sau khi tập tin dấu vết được tạo, hãy gửi tập tin đó đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các tập tin dấu vết khi ứng dụng được gỡ bỏ. Bạn cũng có thể xóa các tập tin này theo cách thủ công. Để thực hiện, bạn phải tắt truy vết và dừng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.