Thông báo thương hiệu

8 Tháng Bảy, 2024

ID 128171

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Adobe, Acrobat, Flash, Reader và Shockwave là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Amazon, Amazon Web Services, AWS là các thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh của hãng.

Apple, FireWire, iTunes và Safari là các thương hiệu của Apple Inc.

AutoCAD là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Autodesk, Inc. và/hoặc các chi nhánh và/hoặc công ty chi nhánh của hãng tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Từ, nhãn hiệu và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc.

Borland là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Borland Software Corporation.

Android, Google Public DNS, Google Chrome, Chrome là các thương hiệu của Google LLC.

Citrix và Citrix Provisioning Services và XenDesktop là các thương hiệu của Citrix Systems, Inc. và/hoặc một hoặc nhiều công ty con của hãng và có thể được đăng ký tại Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ và ở các quốc gia khác.

Cloudflare, Cloudflare Workers và logo Cloudflare là các thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cloudflare, Inc. tại Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác.

Dell Technologies, Dell, EMC và các thương hiệu khác là thương hiệu của Dell Inc. hoặc các công ty con của hãng.

dBase là một thương hiệu của dataBased Intelligence, Inc.

Docker và logo Docker là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Docker, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Docker, Inc. và các bên khác cũng có thể có quyền thương hiệu trong các điều khoản khác được sử dụng ở đây.

ESET là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của ESET spol. s r.o. hoặc của thực thể ESET tương ứng.

Foxit là thương hiệu đã đăng ký của Foxit Corporation.

Radmin là một thương hiệu được đăng ký của Famatech.

IBM là một thương hiệu của International Business Machines Corporation, được đăng ký ở nhiều khu vực tài phán trên thế giới.

ICQ là thương hiệu và/hoặc nhãn hiệu Dịch vụ của ICQ LLC.

Intel là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Cisco, Cisco AnyConnect là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của Cisco Systems, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia nhất định khác.

Lenovo, Lenovo ThinkPad là các thương hiệu của Lenovo tại Hoa Kỳ và/hoặc các nơi khác.

Linux là thương hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Logitech là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Logitech tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

LogMeIn Pro và Remotely Anywhere là các thương hiệu của LogMeIn, Inc.

Mail.ru là thương hiệu đã đăng ký của Mail.Ru, LLC.

McAfee là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của McAfee LLC hoặc các công ty con của hãng tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Microsoft, Microsoft Edge, Access, Active Directory, ActiveSync, Bing, BitLocker, Excel, Internet Explorer, LifeCam Cinema, MSDN, MultiPoint, Outlook, PowerPoint, PowerShell, Visual Basic, Visual FoxPro, Windows, Windows PowerShell, Windows Server, Windows Store, Windows Live, MS-DOS, Skype, Surface, Hyper-V, SQL Server, JScript là các thương hiệu của tập đoàn Microsoft.

Mozilla, Firefox và Thunderbird là thương hiệu của Mozilla Foundation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

NetApp là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của NetApp, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Python là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Python Software Foundation.

Java và JavaScript là các thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc công ty chi nhánh của hãng.

VERISIGN là thương hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ và khu vực khác hoặc là thương hiệu chưa đăng ký của VeriSign, Inc. và các công ty chi nhánh của hãng.

VMware, VMware ESXi và VMware Workstation là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của VMware, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc khu vực tài phán khác của hãng.

Thawte là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Symantec Corporation hoặc các chi nhánh của hãng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Trend Micro là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Trend Micro Incorporated.

SAMSUNG là thương hiệu của SAMSUNG tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.