Cấu hình cấu hình nhật ký sự kiện

14 Tháng Hai, 2024

ID 128354

Để thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátGiao diện.
 3. Trong mục Thông báo, hãy nhấn nút Thiết lập thông báo.

  Các thành phần và tác vụ của Kaspersky Endpoint Security được hiển thị ở phần bên trái của cửa sổ. Phần bên phải của cửa sổ liệt kê các sự kiện được tạo cho thành phần hoặc tác vụ được chọn.

  Các sự kiện có thể chứa dữ liệu người dùng sau:

  • Đường dẫn đến các tập tin được quét bởi Kaspersky Endpoint Security.
  • Đường dẫn đến các khóa registry được sửa đổi trong quá trình hoạt động của Kaspersky Endpoint Security.
  • Tên người dùng Microsoft Windows.
  • Địa chỉ của các trang web được mở bởi người dùng.
 4. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn thành phần hoặc tác vụ mà bạn muốn thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện.
 5. Chọn hộp kiểm đối diện các sự kiện liên quan trong các cột Lưu trong báo cáo cục bộ và Lưu trong nhật ký sự kiện của Windows.

  Các sự kiện có hộp kiểm được chọn trong cột Lưu trong báo cáo cục bộ sẽ được hiển thị trong nhật ký ứng dụng. Các sự kiện có hộp kiểm trong cột Lưu trong nhật ký sự kiện của Windows được chọn sẽ được hiển thị trong Nhật ký Windows và trong kênh Application.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.