Cấu hình phạm vi bảo vệ của thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử

14 Tháng Hai, 2024

ID 128357

Phạm vi bảo vệ chỉ các đối tượng được quét bởi thành phần khi thành phần này đang hoạt động. Phạm vi bảo vệ của các thành phần khác nhau có các thuộc tính khác nhau. Các thuộc tính của phạm vi bảo vệ của thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử bao gồm các thiết lập để tích hợp thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử vào các trình khách email, và loại email và giao thức email có lưu lượng được quét bởi thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử. Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ quét cả hai loại email đến và đi, cũng như lưu lượng của các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP, và được tích hợp vào trình khách email Microsoft Office Outlook.

Để thiết lập phạm vi bảo vệ của thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuBảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Nhấn vào Thiết lập nâng cao.
 4. Trong mục Phạm vi bảo vệ, hãy chọn thư để quét:
  • Tin nhắn đến và đi.
  • Chỉ tin nhắn gửi đến.

  Để bảo vệ máy tính của mình, bạn chỉ cần quét các thư đến. Bạn có thể bật quét các thư đi để ngăn các tập tin bị nhiễm được gửi trong các tập tin nén. Bạn cũng có thể bật quét các thư đi nếu bạn muốn ngăn các tập tin ở các định dạng cụ thể được gửi, chẳng hạn như các tập tin âm thanh và video chẳng hạn.

  Nếu bạn chọn chỉ quét những email đến, bạn nên thực hiện tác vụ quét một lần cho tất cả những email đi bởi sẽ có khả năng máy tính của bạn có sâu email đang được phát tán qua email. Điều này để tránh các vấn đề xuất phát từ việc gửi hàng loạt email không giám sát bị nhiễm virus từ máy tính của bạn.

 5. Trong mục Khả năng kết nối, thực hiện các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, và IMAP trước khi chúng đến máy tính của người dùng, hãy chọn hộp kiểm Quét lưu lượng POP3, SMTP, NNTP, và IMAP.

   Nếu bạn không muốn thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP trước khi chúng đến máy tính của người dùng, hãy xóa hộp kiểm Quét lưu lượng POP3, SMTP, NNTP, và IMAP. Trong trường hợp này, các email sẽ được quét bởi tiện ích mở rộng Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử được nhúng trong trình khách email Microsoft Office Outlook sau khi email đó đã đến máy tính của người dùng nếu hộp kiểm Kết nối phần mở rộng Microsoft Outlook được chọn.

   Nếu bạn sử dụng ứng dụng thư điện tử không phải là Microsoft Office Outlook thì thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ không quét các thư được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP và IMAP khi Quét lưu lượng POP3, SMTP, NNTP, và IMAP hộp kiểm không được chọn.

  • Nếu bạn muốn cho phép truy cập đến thiết lập của thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử từ Microsoft Office Outlook và bật tính năng quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, IMAP, và MAPI sau khi chúng đã đến máy tính sử dụng tiện ích mở rộng được nhúng vào Microsoft Office Outlook, hãy chọn hộp kiểm Kết nối phần mở rộng Microsoft Outlook.

   Nếu bạn muốn chặn truy cập đến thiết lập của thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử từ Microsoft Office Outlook và tắt tính năng quét các email được truyền qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, IMAP, và MAPI sau khi chúng đã đến máy tính sử dụng tiện ích mở rộng được nhúng vào Microsoft Office Outlook, hãy xóa hộp kiểm Kết nối phần mở rộng Microsoft Outlook.

   Tiện ích mở rộng Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ được nhúng trong ứng dụng Microsoft Office Outlook trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.