Xem lỗi mã hóa tập tin trên các ổ đĩa nội bộ trên máy tính

14 Tháng Hai, 2024

ID 128786

Để xem lỗi mã hóa tập tin trên các ổ đĩa nội bộ trên máy tính:

  1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
  2. Trong cây bảng điều khiển, hãy chọn Managed devices.
  3. Trên thẻ Devices, chọn tên của máy tính trong danh sách và nhấn phải chuột để mở menu ngữ cảnh.
  4. Trong menu ngữ cảnh của máy tính, chọn mục Properties. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn mục Protection.
  5. Nhấn vào liên kết View data encryption errors để mở cửa sổ Data encryption errors.

Cửa sổ này sẽ hiển thị chi tiết các lỗi mã hóa tập tin trên các ổ đĩa nội bộ trên máy tính. Khi một lỗi được sửa, Kaspersky Security Center sẽ xóa chi tiết của lỗi đó khỏi cửa sổ Data encryption errors.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.