Truy xuất thông tin về các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng

14 Tháng Hai, 2024

ID 130536

Để tạo ra các quy tắc Kiểm soát ứng dụng tối ưu, trước hết bạn nên tìm hiểu về các ứng dụng được sử dụng trên các máy tính trên mạng LAN doanh nghiệp. Để làm điều này, bạn có thể nhận các thông tin như sau:

 • Nhà cung cấp, phiên bản, ngôn ngữ địa phương của các ứng dụng được sử dụng trên mạng LAN doanh nghiệp.
 • Tần suất cập nhật ứng dụng.
 • Các chính sách sử dụng ứng dụng được áp dụng bởi công ty (đây có thể là các chính sách bảo mật hoặc chính sách quản trị).
 • Vị trí lưu trữ của các gói phân phối ứng dụng.

Thông tin về các ứng dụng đã cài đặt được cung cấp bởi Kaspersky Security Center Network Agent (thư mục Applications registry). Bạn cũng có thể lấy danh sách các tập tin thực thi bằng cách sử dụng tác vụ Kho (thư mục Executable files).

Xem thông tin ứng dụng

Thông tin về các ứng dụng được sử dụng trên mạng LAN doanh nghiệp được cung cấp trong các thư mục Applications registry và Executable files.

Để mở cửa sổ thuộc tính ứng dụng trong thư mục Applications registry:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây Bảng điều khiển quản trị, hãy chọn AdditionalApplication managementApplications registry.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Trong menu ngữ cảnh của ứng dụng, hãy chọn Properties.

Để mở cửa sổ thuộc tính cho tập tin thực thi trong thư mục Executable files:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thư mục Additional → Application management → Executable files.
 3. Chọn một tập tin thực thi.
 4. Trong menu ngữ cảnh của tập tin thực thi, chọn Properties.

Để xem thông tin chung về một ứng dụng và các tập tin thực thi của nó, cùng danh sách các máy tính có cài đặt ứng dụng đó, mở cửa sổ thuộc tính của một ứng dụng được chọn trong thư mục Applications registry hoặc thư mục Executable files.

Cập nhật thông tin về các ứng dụng được cài đặt và các tập tin thực thi

Kể từ Kaspersky Endpoint Security 12.3 cho Windows, hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng với cơ sở dữ liệu về các tập tin thực thi được tối ưu hóa. Kaspersky Endpoint Security 12.3 cho Windows tự động cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi tập tin bị xóa khỏi máy tính. Điều này cho phép cập nhật cơ sở dữ liệu và tiết kiệm tài nguyên của Kaspersky Security Center.

Để cơ sở dữ liệu các ứng dụng được cài đặt được cập nhật, bạn phải bật gửi thông tin ứng dụng đến Máy chủ quản trị (tính năng đó được bật theo mặc định).

Cách kích hoạt tính năng gửi thông tin ứng dụng trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách bật gửi thông tin ứng dụng trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.