Khôi phục quyền truy cập ổ đĩa được bảo vệ bằng BitLocker

14 Tháng Hai, 2024

ID 130939

Nếu người dùng quên mật khẩu cần để truy cập ổ đĩa cứng được mã hóa bằng BitLocker, bạn cần bắt đầu quy trình khôi phục (Yêu cầu-Phản hồi).

Nếu hệ điều hành của máy tính bật chế độ tương thích với Tiêu chuẩn Xử lý thông tin liên bang (FIPS) thì tập tin khóa phục hồi của hệ điều hành Windows 8 và cũ hơn được lưu vào ổ đĩa di động trước khi mã hóa. Để phục hồi quyền truy cập ổ đĩa đó, hãy cắm ổ đĩa di động và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Quá trình khôi phục quyền truy cập một ổ đĩa được mã hóa bằng BitLocker bao gồm các bước sau:

 1. Người dùng thông báo ID khóa khôi phục cho quản trị viên (xem hình bên dưới).
 2. Quản trị viên xác minh ID khóa khôi phục trong thuộc tính máy tính trong Kaspersky Security Center. ID mà người dùng cung cấp phải khớp với ID được hiển thị trong thuộc tính máy tính.
 3. Nếu ID khóa khôi phục khớp, quản trị viên sẽ cung cấp khóa khôi phục hoặc gửi tập tin khóa khôi phục cho người dùng.

  Tập tin khóa khôi phục được sử dụng cho các máy tính chạy các hệ điều hành sau:

  • Windows 7;
  • Windows 8;
  • Windows Server 2008;
  • Windows Server 2011;
  • Windows Server 2012.

  Đối với tất cả các hệ điều hành khác, khóa khôi phục sẽ được sử dụng.

  Để ngăn sử dụng lại mật khẩu khóa khôi phục, bạn có thể cấu hình cập nhật mật khẩu tự động trong thiết lập chính sách.

 4. Người dùng nhập khóa khôi phục và nhận quyền truy cập vào ổ đĩa cứng.

  Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa cứng được mã hóa bằng BitLocker

Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa hệ thống

Để bắt đầu quy trình khôi phục, người dùng cần nhấn phím Esc ở giai đoạn xác thực tiền khởi động.

Cách xem khóa khôi phục cho ổ đĩa hệ thống được mã hóa bằng BitLocker trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách xem khóa khôi phục cho ổ đĩa hệ thống được mã hóa bằng BitLocker trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Sau khi hệ điều hành được nạp, Kaspersky Endpoint Security sẽ nhắc người dùng thay đổi mật khẩu hoặc mã PIN. Sau khi bạn đặt mật khẩu hoặc mã PIN mới, BitLocker sẽ tạo một khóa chính mới và gửi khóa đến Kaspersky Security Center. Kết quả là khóa phục hồi và tập tin khóa phục hồi sẽ được cập nhật. Nếu người dùng không thay đổi mật khẩu, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục cũ vào lần tiếp theo khi hệ điều hành nạp.

Các máy tính chạy Windows 7 không cho phép thay đổi mật khẩu hoặc mã PIN. Sau khi khóa phục hồi được nhập và hệ điều hành được nạp, Kaspersky Endpoint Security sẽ không nhắc người dùng thay đổi mật khẩu hoặc mã PIN. Do đó, bạn không thể đặt mật khẩu mới hoặc mã PIN. Sự cố này bắt nguồn từ các đặc điểm riêng của hệ điều hành. Để tiếp tục, bạn cần mã hóa lại ổ đĩa cứng.

Khôi phục quyền truy cập vào ổ đĩa không thuộc hệ thống

Để bắt đầu quy trình khôi phục, người dùng cần nhấn vào liên kết Forgot your password trong cửa sổ cung cấp quyền truy cập vào ổ đĩa. Sau khi có quyền truy cập vào ổ đĩa được mã hóa, người dùng có thể kích hoạt tự động mở khóa ổ đĩa trong khi xác thực Windows trong thiết lập của BitLocker.

Cách xem khóa khôi phục cho ổ đĩa không thuộc hệ thống được mã hóa bằng BitLocker trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách xem khóa khôi phục cho ổ đĩa không phải của hệ thống được mã hóa bằng BitLocker trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.