Bảo vệ tập tin kết xuất và tập tin dấu vết

14 Tháng Hai, 2024

ID 131264

Các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết chứa thông tin về hệ điều hành, và cũng có thể chứa dữ liệu người dùng. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép đến các dữ liệu này, bạn có thể bật tính năng bảo vệ các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết.

Nếu tính năng bảo vệ các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết được bật, các tập tin này chỉ có thể được truy cập bởi những người dùng sau:

  • Các tập tin kết xuất có thể được truy cập bởi quản trị viên hệ thống và quản trị viên mạng cục bộ, và bởi người dùng đã bật tính năng ghi tập tin kết xuất và tập tin dấu vết.
  • Các tập tin dấu vết chỉ có thể được truy cập bởi quản trị viên hệ thống và quản trị viên mạng cục bộ.

Để bật hoặc tắt tính năng bảo vệ các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátThiết lập ứng dụng.

    Cửa sổ thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể cấu hình hiệu năng, tự bảo vệ và các thiết lập khác.

    Thiết lập Kaspersky Endpoint Security cho Windows

  3. Trong mục Thông tin gỡ lỗi, hãy sử dụng hộp kiểm Bật bảo vệ các tập tin kết xuất và dấu vết để bật hoặc tắt bảo vệ tập tin.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết đã được ghi khi tính năng bảo vệ còn hoạt động sẽ vẫn được bảo vệ ngay cả khi chức năng này đã bị tắt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.