Kiểm soát các kết nối Wi-Fi

14 Tháng Hai, 2024

ID 131690

Kiểm soát thiết bị cho phép quản lý các kết nối Wi-Fi của máy tính (laptop). Các mạng Wi-Fi công cộng có thể không bảo mật và việc sử dụng các mạng như vậy có thể làm mất dữ liệu. Kiểm soát thiết bị cho phép bạn chặn người dùng kết nối với mạng Wi-Fi hoặc chỉ cho phép kết nối với các mạng được tin tưởng. Ví dụ: bạn có thể chỉ cho phép kết nối với mạng Wi-Fi công ty đủ bảo mật. Kiểm soát Thiết bị sẽ chặn truy cập đến tất cả các mạng Wi-Fi ngoài các mạng được quy định trong danh sách được tin tưởng.

Cách hạn chế các kết nối Wi-Fi trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách hạn chế các kết nối Wi-Fi trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách hạn chế các kết nối Wi-Fi trong giao diện ứng dụng

Kết quả là khi người dùng cố gắng kết nối với mạng Wi-Fi không có trong danh sách được tin tưởng thì ứng dụng sẽ chặn kết nối và hiển thị thông báo (xem hình bên dưới).

Thông báo về một kết nối Wi-Fi bị chặn. Người dùng có thể tạo một yêu cầu kết nối với mạng Wi-Fi.

Thông báo Kiểm soát thiết bị

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.