Nhắn tin giữa người dùng và quản trị viên

14 Tháng Hai, 2024

ID 132089

Các thành phần Kiểm soát ứng dụng, Kiểm soát thiết bị, Kiểm soát Web và Kiểm soát thích ứng sự cố cho phép người dùng LAN với máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security có thể gửi tin nhắn đến quản trị viên.

Một người dùng có thể sẽ cần gửi thông điệp đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ trong các trường hợp sau:

 • Kiểm soát Thiết bị đã chặn truy cập đến thiết bị.

  Mẫu thông điệp yêu cầu truy cập một thiết bị bị chặn có thể được sử dụng trong giao diện Kaspersky Endpoint Security trong mục Kiểm soát Thiết bị.

 • Kiểm soát ứng dụng đã chặn việc khởi động của một ứng dụng.

  Mẫu thông điệp yêu cầu cho phép khởi động một ứng dụng bị chặn có thể được sử dụng trong giao diện Kaspersky Endpoint Security trong mục Kiểm soát ứng dụng.

 • Kiểm soát Web đã chặn truy cập đến một tài nguyên web.

  Mẫu thông điệp yêu cầu truy cập một tài nguyên web bị chặn có thể được sử dụng trong giao diện Kaspersky Endpoint Security trong mục Kiểm soát Web.

Phương thức được sử dụng để gửi tin nhắn và lựa chọn mẫu tin nhắn tùy thuộc vào việc liệu có một chính sách Kaspersky Security Center đang hoạt động trên máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security hay không, và liệu có một kết nối với Máy chủ quản trị Kaspersky Security Center hay không. Các tình huống sau có thể xảy ra:

 • Nếu chính sách Kaspersky Security Center đang không chạy trên máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security, tin nhắn của người dùng sẽ được gửi đến quản trị viên mạng máy tính cục bộ qua email.

  Trường tin nhắn sẽ được điền giá trị các trường từ mẫu tin nhắn, được quy định trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security.

 • Nếu chính sách Kaspersky Security Center đang chạy trên máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security, các tin nhắn tiêu chuẩn sẽ được gửi đến Máy chủ quản trị Kaspersky Security Center.

  Trong trường hợp này, tin nhắn của người dùng có thể được xem trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center (xem chỉ dẫn bên dưới). Trường tin nhắn sẽ được điền giá trị các trường từ mẫu tin nhắn, được quy định trong chính sách Kaspersky Security Center.

 • Nếu chính sách ngoài văn phòng của Kaspersky Security Center đang được chạy trên máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security, phương thức được sử dụng để gửi tin nhắn sẽ tùy thuộc vào việc liệu có một kết nối với Kaspersky Security Center hay không.
  • Nếu một kết nối với Kaspersky Security Center được thiết lập, Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi tin nhắn tiêu chuẩn đến Máy chủ quản trị Kaspersky Security Center.
  • Nếu không có kết nối với Kaspersky Security Center, tin nhắn của người dùng sẽ được gửi đến quản trị viên mạng máy tính cục bộ qua email.

  Trong cả hai trường hợp, trường tin nhắn sẽ được điền giá trị các trường từ mẫu tin nhắn, được quy định trong chính sách Kaspersky Security Center.

Để xem tin nhắn của người dùng trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong nút Administration Server của cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thẻ Events.

  Không gian làm việc của Kaspersky Security Center sẽ hiển thị tất cả các sự kiện xảy ra trong quá trình hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, bao gồm các thông điệp được gửi đến quản trị viên từ người dùng mạng LAN.

 3. Để thiết lập bộ lọc sự kiện, trong danh sách thả xuống Event selections, chọn User requests.
 4. Chọn tin nhắn để gửi đến quản trị viên.
 5. Nhấn vào nút Open event properties window ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển quản trị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.