Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng cho ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 133633

Mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng được quyết định bởi vị trí của nó trong danh sách các quy tắc mạng. Tường lửa thực thi các quy tắc theo thứ tự xuất hiện trong danh sách quy tắc mạng, từ trên xuống dưới. Theo mỗi quy tắc mạng được xử lý áp dụng cho một kết nối mạng cụ thể, Tường lửa sẽ cho phép hoặc chặn truy cập mạng đến địa chỉ và cổng được ghi trong cấu hình của kết nối mạng này.

Các quy tắc mạng được tạo thủ công có mức ưu tiên cao hơn so với các quy tắc mạng mặc định.

Bạn không thể thay đổi mức độ ưu tiên của các quy tắc mạng cho nhóm ứng dụng được tạo theo mặc định.

Để thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuTường lửa.
 3. Nhấn vào Quy tắc cho các ứng dụng.

  Thao tác này sẽ mở danh sách quy tắc ứng dụng.

 4. Trong danh sách ứng dụng, chọn ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên của quy tắc mạng.
 5. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh và chọn Chi tiết và quy tắc.

  Cửa sổ thuộc tính và quy tắc ứng dụng sẽ mở ra.

 6. Chọn thẻ Quy tắc mạng.
 7. Chọn quy tắc mạng có mức độ ưu tiên mà bạn muốn thay đổi.
 8. Sử dụng các nút Lên / Xuống để đặt mức độ ưu tiên của quy tắc mạng.
 9. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.