Sử dụng các phương thức quét

8 Tháng Bảy, 2024

ID 133732

Kaspersky Endpoint Security sử dụng một kỹ thuật quét gọi là Máy học và phân tích dấu hiệu. Trong quá trình phân tích dấu hiệu, Kaspersky Endpoint Security sẽ đối chiếu đối tượng được phát hiện với các hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Dựa trên khuyến nghị của các chuyên gia Kaspersky, máy học và phân tích dấu hiệu luôn được bật.

Để tăng hiệu quả bảo vệ, bạn có thể sử dụng phân tích hành vi. Khi quét các tập tin để tìm mã độc, trình phân tích theo hành vi sẽ thực thi các lệnh trong các tập tin thực thi. Số lượng các lệnh được thực thi bởi trình phân tích theo hành vi phụ thuộc vào cấp độ được chỉ định cho trình phân tích theo hành vi. Cấp độ Phân tích hành vi đảm bảo một sự cân bằng giữa việc quét kỹ lưỡng để tìm các mối đe dọa mới, tải lên tài nguyên hệ điều hành, và thời gian phân tích theo hành vi.

Để cấu hình việc sử dụng phân tích theo hành vi trong hoạt động của thành phần Bảo vệ mối đe dọa tập tin:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuBảo vệ mối đe dọa tập tin.
  3. Nhấn vào Thiết lập nâng cao.
  4. Nếu bạn muốn ứng dụng sử dụng tính năng phân tích hành vi để bảo vệ trước các mối đe dọa tập tin, hãy chọn hộp kiểm Phân tích hành vi trong mục Phương pháp quét. Sau đó sử dụng thanh trượt để đặt cấp độ phân tích theo hành vi: Quét nhanh, Quét vừa hoặc Quét sâu.
  5. Lưu các thay đổi của bạn.

     

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.