Giám sát Phòng chống xâm nhập máy chủ

8 Tháng Bảy, 2024

ID 133783

Bạn có thể nhận báo cáo về hoạt động của thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ. Các báo cáo chứa thông tin về hoạt động với tài nguyên máy tính được thực hiện bởi ứng dụng (được phép hoặc bị cấm). Các báo cáo cũng chứa thông tin về những ứng dụng sử dụng từng tài nguyên.

Để giám sát các hoạt động Phòng chống xâm nhập máy chủ, bạn cần bật tính năng viết báo cáo. Ví dụ: bạn có thể bật chuyển tiếp báo cáo cho các ứng dụng riêng lẻ trong thiết lập của thành phòng chống xâm nhập máy chủ.

Khi cấu hình giám sát Phòng chống xâm nhập máy chủ, hãy tính đến mức tải mạng tiềm tàng khi chuyển tiếp các sự kiện đến Kaspersky Security Center. Bạn cũng có thể bật tính năng chỉ lưu báo cáo trong nhật ký cục bộ của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.